Links

www.1-2-communicate.com   TPRS-NGT cursussen

sebastiaan.nl   NGT-tolk

lottemax.nl    Kindergebaren

KTV    Kennisnet taal en vakopleidingen

De Gelderhorst   Centrum voor oudere Doven

 www.gabrielfb.nl   Gabriël Financiële Bescherming (ook video met gebarentaaltolk)